วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคโค-กระบือ 1/2554

11 กุมภาพันธ์ 2554 ปฏิบัติการสร้างทีมอาสาปศุสัตว์ ณ ม.14 บ้านป่าตึงงาม ต.ปิงโค้ง ซึ่งมีโค-กระบือกว่า 1,000 ตัว โดยเลี้ยงโคราว 97% และกระบือราว 3% เพื่อเป็นเครือข่ายด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดสัตว์ มีการเลี้ยงสุกรเกือบทุกครัวเรือนส่วนใหญ่เลี้ยงไว้บริโภคและกิจกรรม เช่นสุกรอ้วนดำตัวนี้อายุ 4 ปี มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท แต่เจ้าของสุกรไม่ขายเนื่องจากจะต้องนำไปใช้ประกอบงานแต่งงานของลูกชายตนเอง คงจะคล้ายกับอีกหลายแห่งในการสร้างความใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะโค ที่ต้องใช้ อี่ซ่า ที(น้ำเกลือ)เพราะหากถือขวดน้ำที่มีเกลือละลายอยู่ในมือ เหล่าบรรดาโคก็จะเข้ามาหาเพื่อรสชาดความเค็มของเกลือ ซึ่งสัตว์คงชดเชยแร่ธาตุที่อาจได้รับน้อยจากธรรมชาติคือโซเดียมคลอไรด์(NaCl) ทั้งนี้ยังได้พบกับผู้สูงอายุที่สุดในหมู่บ้านชื่อ แม่เฒ่า แปะแฮ พะโย อายุราว 104 ปี จากคำบอกเล่า และยังมีสายตาที่ยอดเยี่ยมสามารถเอาด้ายร้อยรูเข็มได้และไม่มีปัญหาด้านการได้ยินพร้อมสุขภาพที่ยังคงแข็งแรง